اطلاع رسانی در مورد جشنواره تدریس برتر ومسابقات گروه روان شناسی

سلام وادب 

همکاران محترمی که درجشنواره تدریس برتر ثبت نام کردند با توجه به این که درمورد درس روان شناسی فقط در زمینه تجارب برتر است همکاران عزیز آثار خود را به صورت فیلم کوتاه ارسال کنید .

 

 

همچنین طبق اطلاع رسانی قبل دو مسابقه که

یک)مسابقه استوری لاین از کتاب روان شناسی ،زمان تا پایان فروردین 1401 در فروردین ماه 

دو)مسابقه نقد وبررسی گروه روان شناسی شاد  زمان تا پایان اردیبهشت 1401

اطلاع رسانی در مورد جشنواره تدریس برتر ومسابقات گروه روان شناسی

سلام وادب 

همکاران محترمی که درجشنواره تدریس برتر ثبت نام کردند با توجه به این که درمورد درس روان شناسی فقط در زمینه تجارب برتر است همکاران عزیز آثار خود را به صورت فیلم کوتاه ارسال کنید .

 

 

همچنین طبق اطلاع رسانی قبل دو مسابقه که

یک)مسابقه استوری لاین از کتاب روان شناسی ،زمان تا پایان فروردین 1401 در فروردین ماه 

دو)مسابقه نقد وبررسی گروه روان شناسی شاد  زمان تا پایان اردیبهشت 1401

مسابقه نقد وبررسی

همکاران بزرگوار

مسابقه ی تحت عنوان  نقد وبررسی بانک اطلاعات آرشیوی در شاد

برگزار می شود

همکاران عزیز لطفا نقد وبررسی های خود را تاتاریخ 29 اردیبهشت 1401برای سرگروه های استان ارسال کنید .

مسابقه تهیه وتولید محتوای الکترونیکی

همکاران عزیز ضمن تشکر از همکاری در طول سال تحصیلی ،مسابقه ای طراحی شده تحت عنوان مسابقه

تهیه وتولید محتوای الکترونیکی ازطریق استوری لاین از کتاب روان شناسی

همکاران بزرگوار لطفا استوری های خود را تا تاریخ 30 فروردین 1401 برای سرگروه های استان ارسال کنند