آزمایش آب فوق سرد

آزمایش آب فوق سرد

برای این آزمایش شما به آب بسیار خالص (مقطر یا ماده معدنی کم) نیاز دارید. آب را به مدت 2-3 ساعت در فریزر قرار دهید، سپس آن را با احتیاط بردارید. اکنون آب فوق العاده سرد شده است، تبلور یخ به یک محل هسته سازی نیاز دارد، بنابراین اگر بطری را بزنید یا آن را روی یخ بریزید، ناگهان متبلور می‌شود.

برای دیدن این آزمایش اینجا را کلیک کنید.

اکسیژن مایع در میدان مغناطیسی

اکسیژن مایع در میدان مغناطیسی هنگامی که اکسیژن_مایع بین قطب‌های آهنربا ریخته شود، به داخل میدان مغناطیسی جذب می‌شود و پلی را بین قطب‌های آهنربا تشکیل می‌دهد.

 اکسیژن خاصیت پارامغناطیسی دارد. پارامغناطیس شکلی از خاصیت مغناطیسی مواد است که به واسطه آن برخی از مواد توسط میدان خارجی اعمال شده جذب می‌شوند.
ویژگی پارامغناطیس به دلیل وجود الکترون‌های جفت نشده و آرایش جدید مسیرهای الکترونی است که به دلیل میدان مغناطیسی خارجی به‌ وجود می‌آیند.

 می توان دو ساختار لوویس برای اکسیژن نوشت که هیچ یک ویژگی‌های این مولکول را ندارد. یک ساختار پیوند دوگانه با تمام الکترون‌های ناپیوندی‌ جفت شده دارد و دیگری یک پیوند یگانه با دو الکترون جفت نشده بر روی هر اتم اکسیژن دارد.

برای دیدن کلیپ اینجا را کلیپ کنید.

هوا‌ژل

سبک‌ترین ماده جهان: هواژل


هوا-ژِل یا آیروژل یک ماده تولیدی است که کمترین چگالی را در میان مواد جامد دارد هواژل، سبک‌ترین ماده جامد شناخته شده در جهان است که چگالی سبک‌ترین نمونه ساخته شده از آن، تنها سه برابر هواست. این مادّه از یک ژل به دست می‌آید که در آن، قسمت مایع ژل با گاز جایگزین می‌شود. نتیجه این فرایند ماده‌ای جامد با چگالی بسیار کم و در عین حال، ویژگی قابل‌توجه در زمینه عایق گرمایی است ؛ از کاربرد هوا ژل در صنعت ساختمان به عنوان عایق صوتی و حرارتی و دیگر صنایع همچون الکترونیک، هوافضا و... بهره می‌برند.

در اینجا نمونه‌ای از آن را خواهید دید.