کتاب راهنمای شیمی سوم

فايل نهايي كتاب راهنماي معلم شيمي (3) براي چاپ ارسال  شد. اين كتاب  به صورت لينك اينترنتي و چاپي به دست شما خواهد رسيد.يعني بخشي از محتواي تاليف شده به صورت نسخه چاپي (در حدود 140 صفحه) و مابقي محتوا به صورت فايل هاي PDF و جداگانه با عنوان هاي مشخص روي پايگاه گروه شيمي  دفتر تالیف آپلود مي شود.

برای دریافت فایل pdf کتاب، اینجا کلیک کنید.

 

متن محتوای الکترونیکی مکمل هم که توسط دفتر تالیف ارائه شده(به صورت 30 فایل جدا) را به صورت یکجا از اینجا دریافت نمایید.