کارگاه آموزش مجازی با عنوان:مهندسی ژنتیک و مسائل مربوط به آن

باسلام
♦️?♦️کارگاه آموزش مجازی گروه درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه 

با عنوان:مهندسی ژنتیک و مسائل مربوط به آن

 ویژه دبیران زیست شناسی دوره دوم متوسطه

روز سه شنبه 12 بهمن ماه ساعت ۱۸/۳۰

از طریق لینک: 
https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/dovom-bahman
رسانه باشید
اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان

کارگاه آموزش مجازی با عنوانبررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام

باسلام
♦️?♦️کارگاه آموزش مجازی گروه درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه 

با عنوان: بررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام

 ویژه دبیران زیست شناسی دوره دوم متوسطه

روز یک شنبه 1 اسفند ماه ساعت ۱۸/۳۰

از طریق لینک:  بعدً اعلام خواهد شد

رسانه باشید
اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان

آزمون انلاین زیست شناسی

گروه  زیست شناسی  استان قم در نظر دارد مسابقه ای با عنوان " نورون ها، سیناپس ها وپیام رسانی
  " با منبع بیولوژی کمپبل انتشارات خانه زیست شناسی "  برگزار نماید. به نفرات برتر تقدیرنامه اعطا خواهد شد.

  زمان برگزاری:  شنبه ۱۴۰۹/۱۲/۱۴

ازطریق سایتqomgt.ir

منبع ازمون

دانلود

 

سؤالات امتحان نهایی زیست دوازدهم از 88تا1400 به تفکیک فصل

سؤالات امتحان نهایی زیست 3 دوازدهم از 88تا1400 به تفکیک فصل و خط به خط کتاب

فصل اول             دانلود

فصل  2                 دانلود

فصل 3                  دانلود

فصل  4                 دانلود

فصل  5                 دانلود

فصل 6                  دانلود

فصل  7                 دانلود

فصل 8                  دانلود

اول تا هشتم یکجا                  

دانلود