برگزاری وبینار: جامعه شناسی پست مدرن

عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران فرهیخته علوم اجتماعی استان قم

 دبیرخانه کشوری علوم اجتماعی و سواد رسانه ای وبیناری با موضوع: جامعه شناسی مدرن

 دوشنبه1401/2/19

ساعت 18:30-17 برگزار می نمائید.

مخاطبین این وبینار تمام معلمان علوم اجتماعی کشور می باشند.  لینک ورود در این وبینار را ازاینجا مشاهده و دانلود نمائید.