پاور پوینت وبینار:چگونه به دانش آموزان در برنامه ریزی درسی کمک کنیم؟

سلام

با توجه به اهمیت برنامه ریزی و ضرورت آن در زندگی و امر تحصیل دنش آموزان  ، همکاران عزیز می توانند از محتوای  پاورپوینت وبینار: چگونه به دانش آموزان در برنامه ریزی درسی کمک کنیم؟ در آموزش برنامه ریزی درسی برای دانش آموزان خود  استفاده کنند. همکاران محترم  فایل مربوطه را از اینجا دانلود نمایند.

سلامت و شادکام باشید