اطلاعیه انتخابات سرگروه های آموزشی دوره ی اول و دوم متوسطه (سال تحصیلی 402-1401)

با سلام واحترام

با تصویب وابلاغ سند تحوّل بنیادین آموزش وپرورش، فصل جدیدی دربرنامه ها وفعالیت های  کیفیت بخشی در آموزش وپرورش آغاز گردید. سند تحوّل بنیادین آموزش وپرورش با نگاهی فراتر و جامع تر از پیش، معلم را به عنوان یک مربی که دارای نقش مرجعیّت علمی است  معرفی می نماید.

این نگاه مترقّی به معلم، اهمیت تقویت جایگاه و کارکردهای گروه های آموزشی که شامل معلمان سرآمد می باشد و به عنوان راهبران آموزشی، مسئولیت توانمند سازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی را برعهده دارند، مضاعف می نماید. از آنجایی که گروه های آموزشی حلقه اتصال بین عوامل آموزشی و اجرایی بوده و درواقع ستون اصلی آموزش هر استان، ناحیه، منطقه و مدرسه را به عهده دارند لذا تحقّق این امر مهم منوط به وجود سرگروه های توانمند، با تجربه، فعّال و خلاّق می باشد. با توجه به دستور العمل وزارت محترم متبوع و ارسال شیوه نامه اجرایی گروه های آموزشی و تربیتی به شماره 189983 مورخ 7/11/98 که تاکید بر انجام انتخابات برای تعیین سرگروه های آموزشی دارد؛ اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قـم در نظر دارد انتخابات مذکور را در دروسی که در نواحی گروه آموزشی فعال داشته؛ اجرا و سرگروه های آموزشی هر درس را معرفی نماید.

همکاران علاقمند می توانند اطلاعیه ثبت نام که شامل ویژگیها، شرح وظایف و نحوه انجام انتخابات و فرم امتیاز بندی مربوطه را از لینک های زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود اطلاعیه

لینک دانلود فرم امتیاز بندی