اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مدیریت خانواده و سبک زندگی ( برخط از کتاب مهر قدرت در خانواده )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

احمد صفری

 

3

پژوهش

استانی

اول

2

زینب صادقی نیا

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

3

لیلا گایینی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

سوم

4

سکینه ساوجی

 

2

برقعی

ناحیه ای

سوم

 

زیست شناسی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

تقی قربانی

 

۱

طاهباز

استانی

اول

2

 نجمه سادات طباطبایی

 

۴

فرزانگان

استانی

اول

3

 زهرا پیروزه

 

جعفرآباد

حضرت خدیجه(س)

استانی

اول

 

شیمی(تولید تصویر از کتاب شیمی دهم با عنوان رفتار گازها)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

عاطفه رحیم پور

 

3

باقریه

استانی

اول

2

عمار چابوک

 

4

صدر

ناحیه ای

اول

3

عبدا... موسوی پور

 

3

بحرالعلوم

ناحیه ای

اول

4

سعیده یوسفی

 

2

نجمه

ناحیه ای

اول

 

دین و زندگی (تولید محتوای درس6  دین و زندگی پایه یازدهم انسانی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه سادات فرحزادی

 

3

میعاد

استانی

اول

 

ریاضی(تهیه بانک سوال از هندسه 2 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

آذر کرمیان

 

3

حضرت معصومه (س)

استانی

اول

 

  شیمی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

طاهره تقوی

 

3

مریم

استانی

اول

2

محمد جواد پیلتن

 

2

نور

استانی

اول

3

طاهره احسانفر

 

1

شرافت

استانی

اول

4

زهرا شیرازی

 

4

بلقیس برقعی

استانی

اول

5

زهرا پاکدامن

 

1

فاطمه الزهرا(س)

استانی

اول

6

رباب جعفری

 

4

بلقیس برقعی

استانی

اول

7

طیبه فیاضی

 

2

محمد رضایی

استانی

دوم

8

سعیده یوسفی

 

2

نجمه

استانی

دوم

9

خدیجه علی حسینی

 

3

حضرت مریم(س)

استانی

سوم

10

منصوره السادات میرئی

 

کهک

حضرت فاطمه(س)

استانی

سوم

11

زهره محمدی

 

4

غ هدایت

استانی

سوم

 

علوم اجتماعی (طراحی پوستر با موضوع مهارت یک شهروند)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

عطیه زینلی

 

4

غ هدی

استانی

اول

 

تاریخ (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه هاشمیان

 

4

شاهد نجمیه

استانی

دوم

 

فیزیک (طراحی سوال استاندارد فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی " خرداد ماه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فریده فردوسی زاده

 

1

مریم

استانی

اول

 
   

زمین شناسی و انسان و محیط زیست (خاطرات تدریس مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مهدی مرادی

 

4

شهید قدوسی

استانی

اول

 

زیست شناسی (آزمون آنلاین با عنوان نورون ها، سیناپس ها و پیام رسان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

 فاطمه ایمانی

 

۱

امیرحسینی

استانی

دوم

2

محدثه امین

 

۴

ایزدی

ناحیه ای

اول

3

 آذین  بستانی

 

4

فرزانگان

ناحیه ای

دوم

4

 زهرا رضوانی کاشانی

 

کهک

حانیه صرم

ناحیه ای

دوم

5

 فاطمه طیبی

 

2

نجمه

ناحیه ای

سوم

 

ادبیات فارسی (طراحی سوالات برتر نوبت اول دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا اکبری فراهانی

 

2

شهید نواب صفوی

استانی

اول

2

لیلی کوهستانی

 

1

 مریم

استانی

اول

3

شهره بانو امیدیان

 

2

 حضرت زهرا (س)

استانی

اول

4

هادی کلایی

 

3

شاهد علی اکبر (ع)

استانی

اول

 

فیزیک (طراحی سوال استاندارد فیزیک (2)پایه یازدهم رشته ریاضی " دی ماه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا کشاورز

 

4

ایزدی

استانی

اول

2

زهرا فرجی دانا

 

4

ایزدی

استانی

اول

 

زبان انگلیسی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم توکلی راد

 

1

فرهنگ

استانی

اول

2

زهره خان بابایی

 

1

آیت ا... بهاالدینی

استانی

اول

3

زهره صفایی

 

2

مهدیه

استانی

اول

 

علوم اجتماعی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

کافیه عبدی

 

2

 مهدیه

استانی

اول

2

فاطمه حسن پور

 

3

غدیر

استانی

اول

3

محمد امین پاک زمان

 

4

معلم

استانی

سوم

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی(مسابقه  قرآنی مجازی تفسیر سوره های عنکبوت، روم و دخان" تفسیر نمونه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا جعفری احمدآبادی

 

3

حضرت فاطمه(س)1

استانی

اول

2

مریم نوریان

 

3

اخوان کریمی

استانی

اول

3

محمد علی حجتی پور

 

3

صادقیه

استانی

اول

4

احمد صفری

 

3

پژوهش

استانی

اول

5

معصومه نصیری پور

 

2

شهید برقعی 1

استانی

اول

6

زهرا واعظ زاده

 

3

رضویه

استانی

اول

7

انسیه داودآبادی

 

3

رضویه

استانی

اول

8

زینب صادقی نیا

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

9

احمد عباسی

 

2

امام حسن عسگری (ع)

استانی

دوم

10

مژگان پورسنگی

 

3

رضویه

استانی

دوم

11

رقیه بهرامی

 

2

نفيسه فاضلي

استانی

دوم

12

سیده وجیهه حسینی

 

2

حضرت مریم

ناحیه ای

اول

13

علی مقدمی موحدی

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

اول

14

زهرا محمدزاده

 

2

نرجس

ناحیه ای

اول

15

عفت لطیفی

 

1

مدرسه امام هادی ع

ناحیه ای

اول

16

معصومه عنبر حیدری

 

3

سمیه 2

ناحیه ای

اول

17

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر (ع) 2

ناحیه ای

اول

18

هادی خوش کنار

 

2

 فاتحی

ناحیه ای

اول

19

علی اسکندری

 

4

دانش پژوه

ناحیه ای

اول

20

ندا خزائی زاده

 

1

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

دوم

21

هادی دمیرچی

 

2

امام علی (ع)

ناحیه ای

دوم

22

طاهره هاشمی زاده

 

2

پورمحمدی 2

ناحیه ای

دوم

23

نجم السادات طباطبائی

 

4

فرزانگان

ناحیه ای

دوم

24

معصومه سادات موسوی

 

3

حضرت فاطمه (س)2

ناحیه ای

دوم

25

فریده معصومی خواه

 

3

حضرت فاطمه(س) 2

ناحیه ای

دوم

26

فاطمه واحدی بیدگلی

 

3

حضرت فاطمه (س)2

ناحیه ای

دوم

27

لیلا گائینی

 

3

 فتح المبین

ناحیه ای

دوم

28

مهدی سیفی

 

1

حضرت قاسم (س)

ناحیه ای

دوم

29

حسین دباج ابرغان

 

4

محمدی کاشانی

ناحیه ای

دوم

30

مریم طاهری

 

4

شهید هندویان

ناحیه ای

سوم

31

مرتضی داوری

 

2

نور

ناحیه ای

سوم

32

داود نصیری

 

3

شهید چمران

ناحیه ای

سوم

33

مریم خلیقی

 

1

قائمیه

ناحیه ای

سوم

34

نجم السادات موسوی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

سوم

35

ملیحه اصغری

 

3

اداره

ناحیه ای

سوم

36

حسن ندرلو

 

2

نور

ناحیه ای

سوم