هفتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مکان/لینک
خیابان ایستگاه ، بین کوچه  7و  ،9خانه علوم و فنون
خیابان ایستگاه ، بین کوچه  7و  ،9خانه علوم و فنون
موضوع
استفاده از بایو سنسورها در تشخیص سرطان
بررسی مباحث تاریخ ادبیات و سبک شناسی کتب درسی )با محوریت کنکور سراسري
آزمایش هاي فیزیک
ساعت
18
18
18
تاريخ
1401/02/17
1401/02/22
1401/02/26
روز
شنبه
پنجشنبه
دوشنبه
گروه درسي
شیمی
ادبیات فارسی
فیزیک
رديف
1
1
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه غیر حضوری :  

1- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.