چهارمین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 1401- 1400)

استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه­ ای
مهلت ارسال آثار
1401/1/27
1401/1/25
1401/1/25
1401/1/29
1401/1/31
1401/2/25
1401/1/25
1401/1/31
1401/2/15
1401/2/15
1401/2/15
1401/2/15
1401/۱/15
1401/۱/25
1401/۱/30
1401/1/31
1401/2/20
1401/1/31
1401/2/31
1401/1/25
موضوع
فراخوان نقد و تحلیل آموزش های مدرسه ی تلویزیونی
فراخوان ارسال مطالب علمی و ادبی (در قالب مقاله، شعر، داستان  و ......)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی با موضوع « حریم منابع آب »
فراخوان طرح درس برتر بر اساس برنامه درس ملی (زمین و محیط زیست)
فراخوان ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی (آب و مشکلات آن)
مسابقه خاطرات تدریس مجازی ( مستند سازی تجربیات آموزش مجازی مسائل محیط زیست )
فراخوان اقدام پژوهی با موضوع « معایب و محاسن تدریس مجازی درس زمین شناسی»
مسابقه تهیه پوسترآموزشی با موضوع مبدل کاتالیستی
فراخوان تحلیل وضعیت آموزشی درس شیمی
فراخوان ارائه راهکارها برای بهبود کیفیت آموزش در فضای مجازی
فراخوان ارائه راهکارها برای نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فراخوان ارائه پیشنهادات برای بهبود روند ارزشیابی مستمر و پایانی با توجه به ارائه آموزش ها در فضای مجازی
مسابقه درس پژوهی و اقدام پژوهی
فراخوان و مسابقه طرح درس نویسی از کتاب های جامعه 1،2،3، سواد رسانه و هویت اجتماعی
مسابقه تهیه کلیپ با موضوع آسیب فضای مجازی در ارتباط بین نسلی
مسابقه مقاله نویسی با عنوان عوامل موثر بر رشد و استقرار نظام آموزشی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
مسابقه تولید محتوای آموزشی درس تاریخ
مسابقه تهیه وتولید محتوای الکترونیکی (استوری لاین از کتاب روان شناسی )
مسابقه نقد و بررسی بانک اطلاعات آرشیوی در شاد
مسابقه طراحی سوال استاندارد فیزیک 2 (پایه یازدهم)رشته ریاضی (مطابق با بودجه­ بندی خرداد ماه)
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
عربی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی
تاریخ
تاریخ
روان شناسی
روان شناسی
فیزیک
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

همکاران گرامی جهت اطلاع از نحوه ارسال آثار خود به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمایند.