نتایج مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان پایه یازدهم (سال تحصیلی 98-1397 )

ردیف

نام ونام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

امتیاز نهایی

رتبه

1

فاطمه مردی قشلاقی

3

حضرت معصومه(س)

438.75

اول

2

فاطمه سلمانی

3

مارال گائینی

2

مهدیه

382

دوم

4

فاطمه سادات حسینی

5

زینب عرب نصرت آبادی

4

شاهد نجمیه

380.25

سوم

6

فاطمه زرشناس

7

فاطمه نجفی

1

شاهد رضویه

320.5

چهارم

8

زینب عزیزی

9

محمد مهدی علیزاده

1

هدایتی

308.5

پنجم

10

علی توفیقی

11

حدیث امین الرعایا یمنی

3

حضرت فاطمه(س)

265.75

ششم

12

محبوبه قاسمی ورزنه

13

سیده فاطمه برهانی

4

مهندس نجیمی

265.25

هفتم

14

هانیه قنبرزاده

15

فاطمه فخارزاده

1

آیت ا...بهاءالدینی

258.5

هشتم

16

منصوره زارعی