آزمون

سلام همکار عزیز

امروز 18 / دی ماه 95 آزمون آنلاین رستاخیز کلمات از ساعت 9 صبح تا 9 شب برگزار می گردد.

برایتان صمیمانه آرزوی موفقیت دارم.

با سپاس

سرگروه زبان و ادبیات فارسی استان قم : حسینی