فراخوان ها و مسابقات گروه آموزشی آزمایشگاه

1 - تهیه فیلم آموزشی از اجرای آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم
 
تجربی 1و2
 
 
2-فراخوان برگزاری نمایشگاه دست سازه های آزمایشگاهی
 
دانش آموزان
 
 

3- تجربیات خلاق در اجرای بهینه آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم
 
تجربی 1و2
 
 
 
 
مهلت ارسال  97/11/29
 
 
 
نوع تقدیر : استانی - ناحیه ای