تعویق زمان بازدید علمی

سلام

همکاران گرامی به اطلاع می رساند که بدلیل نامساعد بودن شرایط معدن ( ناشی از بارندگی) جهت بازدید ، زمان انجام بازدید به تاریخ دیگری موکول شد که زمان برگزاری مجدد ان متعاقبا اعلام می گردد.