بازدید علمی

 به اطلاع همکاران محترم می رساند ، بازدید علمی از معادن مرمریت کوه سفید و  اهک سپر رستم  برگزار می گردد.از همکاران گرامی و علاقه مند دعوت می گردد که در این بازدید شرکت فرمایند .

زمان: روز پنجشنبه  95/10/9   ساعت  8 صبح

مکان حرکت : ساختمان اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه ( خ ساحلی ک33)