برگزاری مسابقه کتابخوانی ازکتاب ژئومورفولوژی اقلیمی

سلام برهمکاران گرامی

1-مسابقه آنلاین ازکتاب ژئومورفولوژی اقلیمی دکترفرج الله محمودی

مسابقه کتابخوانی به شیوه آنلاین دراسفند 1395 برگزارخواهد شد.همکاران می توانند کتاب ژیورمورفولوژی اقلیمی دکترمحمودی را از صفحه 1تا 145مطالعه فرمایند و دراین مسابقه شرکت فرمایند.منتظربخشنامه مسابقه باشید.

 دریافت فایل کتاب ژئومورفولوژی اقلیمی  دکترفرج الله محمودی

2-برگزاری مسابقه کتابخوانی به شکل حضوری درمورد پژوهش های جغرافیایی

فایل زیررا دریافت کنید و این مسابقه درادریبهشت 1395 برگزار می شود.

دریافت فایل پژوهش های جغرافیایی