اردوی علمی -آموزشی

گروه اقتصاد در نظر دارد پیرو برنامه عملیاتی ،اردوی علمی -آموزشی همکاران جهت بازدید از مجلس شورای اسلامی و موزه مجلس در اسفند ماه برگزار نماید. همکاران علاقمند به شرکت در این اردو اعلام حضور نمایند.(از طریق پیامک و یا تماس با سرگروه های آموزشی درس اقتصاد)