جدول زمان بندی اجرای کارگاه های آموزشی گروه در سال تحصیلی 96-1395

مکان
خیابان ساحلی – بعد از استانداری – کوچه 33 – پلاک 4 – گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی – بعد از استانداری – کوچه 33 – پلاک 4 – گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی – بعد از استانداری – کوچه 33 – پلاک 4 – گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی – بعد از استانداری – کوچه 33 – پلاک 4 – گروه های آموزشی متوسطه
ساعت شروع
18:30
18:30
18:30
18:30
روز و تاریخ
شنبه   1395/10/4
دوشنبه  1395/10/6
شنبه  1395/10/11
دوشنبه  1395/10/13
عنوان
windows  10
تازه های دنیای سخت افزار
فضای مجازی و امنیت
فضای مجازی و امنیت
ردیف
1
2
3
4