بالون های گوگل بر فراز جهان

غول اینترنت جهان (گوگل) دیگر مانند سابق تنها در زمینه موتورهای جستجو فعالیت نمی کند. این کمپانی هم اکنون دارای شاخه های متعدد کاری است که در بسیاری از آنها نیز به خوبی موفق بوده است.

یکی از مهمترین طرح های گوگل، پیگیری استفاده از اینترنت در نقاطی از جهان است که کاربران توانایی دسترسی به آن را ندارند.

بالون (Balloon)  یک پروژه تحقیق و توسعه است که به دست گوگل پایه گذاری و پیگیری میگردد.

هدف از این پروژه دسترسی به اینترنت در محدوده های روستایی و به طور کلی نقاط دور افتاده است. بالون های بدون سرنشین در ارتفاع حدود 20 کیلومتری از سطح زمین قرار میگیرند و تعدادی از آنها به یکدیگر متصل هستند. یک سیستم نرم افزاری حرکت بالون ها و موقعیت آنها را به نسبت شرایط جوی کنترل میکند. هر بالن می تواند یک ارتباط اینترنتی را به آنتن های روی زمین ارسال نماید. این بالون ها در لایه استراتوسفر زمین قرار می گیرند.این پروژه در نیوزلند،استرالیا و نقاط دور افتاده برزیل و کالیفرنیا مورد آزمایش قرار گرفته است. دراولین کار واقعی پروژه بالون، کشور اندونزی میزبان این بالون ها خواهد بود. حدود 250 میلیون نفر در هفده هزار جزیره این کشور زندگی می کنند و طی یک تخمین تنها 42 میلیون نفر از آنها به اینترنت دسترسی دارند. از همین رو گوگل این منطقه از جهان را برای الویت خود در نظر گرفته شده است. در این طرح بالون ها در ارتفاع شصت هزار پایی (هجده کیلومتر) از سطح زمین قرار می گیرند وعلا ئم پر سرعت اینترنتی را به زمین اندونزی ارسال می کنند.

Description: پروژه بالن

هزینه این طرح از عواید تبلیغات تجاری در گوگل تامین می گردد، اما اخیرا مدیریت آن به یک بخش مستقل با نام اکس منتقل شده است، که در اختیار شرکت آلفابت و متعلق به گوگل است. در نهایت فاز اول این پروژه به یکصد میلیون نفر از مردم این جزایر، اینترنت پر سرعت را اهدا می کند.  گوگل یک موهبت بزرگ را به مردم جهان هدیه کرده است و در وسعت دهکده جهانی، یک پدر به شمار می رود.