نقش ریاضیات در پیدایش کامپیوتر

امروزه به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانیم منکر تأثیر شگرف ریاضیات بر توسعه و پیشرفت فناوری باشیم؛ چون ابتدا ریاضی به‌عنوان ابزاری جهت شناخت بیش‌تر این جهان است و در اولویت بعد، مطالعه‌ی ریاضی بسیار لذت‌بخش است، حتی اگر استفاده‌ی مستقیمی از مباحث آن نشود. در این مقاله به شاخه‌ای از ریاضیات می‌پردازیم که می‌توان آن را پایه‌ی پیدایش کامپیوترها دانست.

نکته‌ی بسیار جالب این است که در برهه‌های خاصی از تاریخ، هر یک از شاخه‌های ریاضی شروع به مطرح‌شدن می‌کند؛ به‌طوری‌که در ابتدا هیچ کاربرد خاصی در آن یافت نمی‌شود ولی پس از مدتی پایه‌ی یک اتفاق مهم می‌شود

ادامه مطلب: نقش ریاضیات در پیدایش کامپیوتر