سومین جلسه مشترک سرگروههای استان و نواحی

به اطلاع  سرگروه های محترم نواحی می رساند سومین جلسه مشترک سرگروههای نواحی و استان قم در مورخه  95/10/20 در محل گروههای آموزشی ناحیه 4 قم  تشکیل می گردد. از همه همکاران محترم سرگروه برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل میاید.