اسامی و روزهای حضور سرگروه های آموزشی دوره ی دوم متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم ( سال تحصيلي 96-1395)

ناحیه 4
اکرم صبوری پور
محمد جواد امامیان
اعظم آقا جانی
-
محمد رضا عامری
-
-
حسن واشیان
سعیده علم خواه
-
معصومه  سردارزاده
-
-
سید محسن مقیمی
-
-
آمنه  وزیری راد
-
-
پروین کیوانی
-
آمنه زمانی
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
زهرا دارابی
-
-
-
-
-
-
سید رضا صمدی
-
زهرا نوری
-
-
-
ناحیه 3
سید مهدی حسینی
بهیه احمدی
رضا پایان
-
اکرم دشتبان
-
-
رضا حیدری
معصومه بنی حسن
-
محمد علی میرزاخانلو
-
-
حسن باقری
-
-
جعفر شجری
-
-
فاطمه ترابی
-
سمیه ثابت نژاد
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ربابه میرزایی
-
-
-
-
-
-
سید مهدی شفوی
-
سید مهدی حسینی
احمد نظری
-
-
ناحیه 2
اکبر خرمیان
منیره محمدی
معصومه خورشید پور
-
شهرزاد محمدی
-
-
علی حیدریان احقر
عفت شیخ زاده بیدگلی
-
خاطره سادات علوی
-
-
سید حسین  موسوی
-
-
محمد نادری قمی
-
-
احمد عاصم آبادی
-
مریم ولیان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
آرزوارجمندی
-
-
-
-
-
-
محبوبه پور کلهر
-
صغری علی­حسینی
-
-
-
ناحیه 1
زهرا تقوی
اسماعیل آقاجانی
علی رضا سلیمانی
-
صفیه مصدق
-
-
اکرم هدایتی
سیدعلی برقعی پور
-
زهرانبی لو
-
-
آزاده اسراری
-
-
ناصرباقری
-
-
لیلا قاسمی
-
سارا صدقی
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
حسن بستان
-
-
-
-
-
-
محسن ماشاالهی
-
فاطمه رجایی
محسن ماشاالهی
-
-
اداره کل
فاطمه حسینی
حسن عزیزی
محسن یوسفی
اکرم هدیه لو
محمد حلی
زهرا رنجبر تیلکی
لیلا بوستانچی
علی عبدالمحمد
سمیه نوری
فهیمه اعلایی
مریم توکلی راد
راهيه سادات هاشمي
علی اکبر لبش
اباذر اسماعیلی
منصوره بیان
حمید رضا قلیچ خانی
حسین زمانی
سید عبدا... موسوی پور
ملیحه احمدی
مهدی همتی
فاطمه عامری
سیده کبری موسوی
فاطمه سادات كريمي
اسماعیل مطیع
معصومه فرخ
زهره نصرت
پروانه خدایی
مهدی مستقیمی
مریم صدیق پور
سیدمحمدحسینی
میترا آزادگان
مولود ارقند
مرضیه توکلی
منصوره میراب زاده
حسین علی عباسی
لیلا کریمی اصل
مرتضی مظفریان
سوسن رضایی
فرزانه ذبیح پور
زهرا محمدي
علی رضا سلیمانی
محمدصادق کريمی
خديجه کهربی
احمد نظری
غلامرضا صادقی
سید محمد علی صمدانی
محمد جواد نظری
روزهاي حضور
دو شنبه
دو شنبه
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهار شنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه
شنبه و دوشنبه
شنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
یک شنبه و دوشنبه
شنبه و سه شنبه
شنبه، دوشنبه و سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
دوشنبه
دوشنبه
شنبه
شنبه
شنبه وسه شنبه
شنبه وسه شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
دو شنبه
دو شنبه
سه شنبه
دوشنبه
شنبه و دوشنبه
شنبه
نام گروه درسي
ادبيات فارسي
ادبيات فارسي
جغرافيا
جغرافيا
دين وزندگي
دين وزندگي
دین و زندگی، قرآن
رياضي
رياضي
رياضي
زبان انگليسي
زبان انگليسي
زبان انگليسي
زيست شناسي
زيست شناسي
زيست شناسي
شيمي
شيمي
شيمي
عربي
عربي
فيزيك
فيزيك
فیزیک
اقتصاد
اقتصاد
تاريخ
تاريخ
رايانه
رايانه
روان شناسي
روان شناسی
زمين شناسي
زمين شناسي
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
فلسفه ومنطق
فلسفه ومنطق
فلسفه ومنطق
آمادگي دفاعي
آمادگي دفاعي
آزمايشگاه
آزمايشگاه
هماهنگ کننده
هماهنگ کننده
هماهنگ کننده
درس پژوهی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47